Praktische Informatie

null

Incoterms

INCOTERMS

Ex Works (EXW)/ Af fabriek (overeengekomen laadplaats), zowel maritieme als non-martieme conditie. Als er sprake is van het laden van de goederen op de vervoerseenheid van de koper, vindt de overgang van kosten en overdracht van risico daaraan voorafgaand plaats. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de goederen, exportwaardig verpakt en voorzien van merken en nummers, verzendklaar staan op de overeengekomen plaats en de verkoper de koper daarvan op de hoogte heeft gesteld.

(source: Incoterms 2010)

Deze afkorting staat voor Free Carrier. De verkoper zorgt voor de goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en de kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoersmaatschappij), zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus.

De verkoper levert de uitgeklaarde goederen en draagt ze over aan de door de koper genoemde vervoerder op de plaats of het punt zoals overeengekomen. Indien er geen exact punt is afgesproken, kan de verkoper binnen de vastgestelde plaats of gebied kiezen waar de overdracht van de aansprakelijkheid plaatsvindt.

 

(source: Incoterms 2010)

Free Alongside Ship (FAS)/Vrij Langzij Schip (overeengekomen verschepingshaven) is een maritieme conditie. De overgang van kosten en de overdracht van risico vinden plaats op het moment dat de goederen langszij het door de koper aangewezen schip zijn aangeleverd, dus voor het laden.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de goederen heeft aangeleverd langszij het door de koper aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Langszij wil zeggen aan de waterkant, bijvoorbeeld met een binnenvaartschip, of langszij op de lade van de verschepingshaven per vrachtwagen.

(bron: Incoterms 2010)

Free on Board (FOB)/Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven) is een maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven, ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats, met andere woorden het critical point van kosten is gelijk aan het critical point van risico-overdracht.

De scheepsreling, van oudsher een symbolische grens tussen verkoper en koper, is afgeschaft. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de koper aangewezen en met name genoemd schip in de verschepingshaven.

(bron: Incoterms 2010)

De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. Critical points voor kosten en risico overdracht zijn gelijk, net als bij FOB. De scheepsreling, van oudsher een symbolische grens tussen verkoper en koper, is afgeschaft.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de verkoper zelf aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Dus net als bij FOB.

(bron: Incoterms 2010)

Cost, Insurance and Freight/Kosten, verzekering en vracht (overeengekomen bestemmingshaven) is een maritieme conditie. De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven, oftewel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. Met andere woorden, vanaf januari 2011 is het critical point van kosten en risico-overdracht gelijk. Net zoals bij FOB en CFR.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de verkoper aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Ook dit is gelijk aan CFR en FOB. De verzekerde waarde van de goederen is normaal 110% van de factuurwaarde.

(bron: Incoterms 2010)

Delivered at Terminal, DAT, (overeengekomen terminal van bestemming), is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten en risico vindt plaats nadat de goederen, niet ingeklaard en gelost uit het aankomende vervoermiddel, ter beschikking zijn gesteld van de koper op een overeengekomen terminal van bestemming.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, gelost uit het aankomende vervoermiddel en niet ingeklaard, ter beschikking staan op de overeengekomen terminal van bestemming.

(bron: Incoterms 2010)

Delivered at Place, DAP, (overeengekomen plaats van bestemming) is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten en risico vindt plaats nadat de goederen, niet ingeklaard en gelost uit het aankomende vervoermiddel, ter beschikking zijn gesteld van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming. Die plaats kan ook het niet geloste schip zijn.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, gelost uit het aankomende vervoermiddel en niet ingeklaard, ter beschikking staan op de overeengekomen plaats van bestemming. DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU.

(bron: Incoterms 2010)

Delivered Duty Paid (DDP)/Franco inclusief rechten (overeengekomen plaats van bestemming) is een niet-maritieme conditie. De overgang van kosten en de overdracht van het risico vinden plaats nadat de goederen, ingeklaard rechten betaald maar niet gelost, ter beschikking zijn gesteld van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.

De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, ingeklaard en invoerbelastingen betaald, niet gelost ter beschikking staan van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.

(bron: Incoterms 2010)

nl_NLDutch